4. Djup vila = upplösning av vår djupast rotade stress

Sinne och kropp fungerar tillsammans. När sinnet upplever inre stillhet på ett naturligt sätt så följer kroppen automatiskt med och når ett tillstånd av mycket djup fysisk vila.

Djup fysisk vila kan lätt mätas objektivt. År 1971 publicerade tidskrifterna Science samt Scientific American ett experiment utfört vid UCLA och Harvard Medical School, där man genom att mäta minskad syreförbrukning visade att kroppen under TM-utövande upplever ett tillstånd av mycket djup inre stillhet på några minuter. Samma djupa vila uppnås först efter 4-5 timmars sömn. Denna studie har nu bekräftats av dussintals andra studier runt om i världen. Att transcendera skapar ett ovanligt djupt tillstånd av fysisk vila.

Vila och avkoppling är motsatsen till stress. Kroppen sätter automatiskt igång att neutralisera ackumulerade spänningar under sömn. Sömnen däremot är en omedveten process. Kroppen upplever en viss grad av vila, men bara gradvis och långsamt. Under TM-utövande är sinnet riktat inåt och det är sinnets natur och önskan att ”komma hem” till tillståndet av total inre tystnad. Denna medvetna process sker mycket snabbare och går mycket djupare. Därför får kroppen snabbt en mycket djup vila och får chansen att lösa upp den allra djupaste stress, även traumatisk stress.

Denna process är så effektiv att även krigsveteraner. som lider av extrema former av posttraumatisk stress, upplevt en betydande förbättring efter bara några veckor av transcendering. En färsk undersökning visar att symptomen av PTS  (Posttraumatiskt stressyndrom) efter 8 veckors TM-utövande reducerades med 50%. Resultaten var så anmärkningsvärda att de presenterades på CNN (se CNN video).

cnn soldiers meditate