Mindre stress för eleverna

Stress kan ge upphov till ångest, koncentrationssvårigheter, ADHD, mobbning, missbruk, depression och hälsoproblem. Omfattande forskning under flera decennier på Transcendental Meditation (TM) visar på positiva effekter, bland annat följande:

  • Stress, ångest, depression och ilska minskar betydligt
  • Sömnen förbättras med mindre trötthet under dagen
  • ADHD-problem minskar markant
  • Studieresultaten förbättrades och frånvaron minskar
  • Våld och mobbning minskar

Nedan följer några resultat av de studier som utförts av San Francisco Unified School District, i flera av de skolor där TM infördes som en del i skolarbetet.

Se även Forskning på TM i utbildningen för fler vetenskapliga studier.

Anmärkning: ”Quiet time” innebär utövande av TM i klassrummet.

1. Minskad ångest, depression, ilska och trötthet

student_wellness_01

Anmärkning: p-värden från dessa studier visar anmärkningsvärda förbättringar.)

2. Minskad hyperaktivitet, psykologisk stress, depression och oro. Ökad självkänsla

student_wellness_03

3. Minskad ångest, ökat självförtroende

student_wellness_02

4. Bättre sömn

student_wellness_04

5. Mindre våld

violence_reduction_04

6. Färre fall med avstängning (p.g.a våld, mobbning eller dåligt uppförande)

violence_reduction_02

För Visitacion Valley Middle School hade skolan de flesta avstängningar i hela San Francisco innan de började med TM-programmet. Efter 3 år minskade antalet avstängningar med 86% och det var det lägsta antalet i hela San Francisco.

7. Förbättrade testresultat

academic_improv_02

Anmärkning: GPA är ett genomsnitt av alla prov tillsammans. Förbättringen av testresultaten för invandrarbarnen, som normalt har svårare att lära, var dubbelt så stor som den totala förbättringen.