Läkare svarar på frågor: TM och stress

Sarina Grosswald, EdD, är expert på kognitiv inlärning och en av de första som utförde studier på effekterna av Transcendental Meditation på barn med språkproblem. Dr Grosswald och hennes arbete har utförligt behandlats i de amerikanska medierna, inklusive PBS och ABC News.

Steven Rektor, M.D. är kirurg vid akutmottagningen på flera sjukhus sedan 18 år tillbaka. Han ger regelbundet föreläsningar om kombination av modern och alternativ medicin.

Fråga: Jag känner mig mycket spänd att tala inför en grupp och jag är orolig när jag har en tid att passa. Kan TM hjälpa?

Dr Grosswald: Det finns ingen ”spänningsmätare” eller standardmått på stress. Vad någon anser vara stressande för en person, kanske inte är det för någon annan. Det beror helt enkelt på din fysiologi. Med regelbundet utövande av TM-tekniken blir du mindre mottaglig för stress, din stresstolerans ökar. Det fungerar ungefär som ett stress-vaccin.

Fråga: Finns det någon forskning inom detta område?

Dr Grosswald: Forskning visar att Transcendental Meditation effektivt minskar stress, ångest och depression, och även symptom på posttraumatiskt stressyndrom.

Fråga: Hur är det med stress på grund av brist på sömn? Jag får nästan aldrig en bra natts sömn. Kan Transcendental Meditation hjälpa?

Dr Grosswald: Stress ackumuleras genom dagliga påfrestningar och för lite sömn. Så trötthet och stress hopar sig. Genom regelbundet utövande av TM blir du av med ackumulerad stress och forskning visar att hälsan förbättras inkl. det psykiska välbefinnandet. Forskare uppskattar att 70-90% av alla sjukdomar är stressrelaterade.

Fråga: Är det inte bra med lite stress? Kan det inte få oss att göra sådan vi annars inte skulle våga, liksom att hålla deadlines?

Dr Grosswald: Ibland kan deadlines vara en motivation för att få gjort det som ska göras. Men det är en total missuppfattning att människor presterar bättre under stress. Faktum är att de människor som presterar bättre under tidspress är just de människor som upplever att de inte känner sig stressade. Med andra ord, det är människor som är stabila och hormoniska som klarar av en situation som för andra upplevs som stressande.Tänk efter – när är du som mest benägen att göra misstag? När du är trött, om du är spänd, om du gör saker för snabbt? Kreativitet och effektivitet kommer från ett öppet sinne då man är lugn, avspänd och utvilad. Det är inget fel med tillfällig stress, men kronisk stress är försvagande. Om du är spänd är det osannolikt att din kreativitet och prestanda kommer att vara på topp.Naturen har gett oss en överlevnadsmekanism som stänger av den del av vår hjärna som argumenterar och analyserar, då vi är under extrem stress. Det innebär att all energi går till musklerna och ”fly-eller-fäkta-responsen” sätter igång. Det fungerar bra om du är jagad av en björn, men för aktiviteten vi utför under dagen är denna respons kontraproduktiv. Det kommer alltid att finnas fall då du upplever mer stress i speciella situationer, men du vill inte ha det i ditt liv ständigt och jämt. I stället vill vi att hjärnan som helhet fungerar väl. Under Transcendental Meditation visar EEG-mätning hög koherens (samordning) mellan hjärnans olika delar och med regelbundet utövande tränas hjärnan att fungera på ett alltmer ordnat sätt.

Fråga: Efter jag haft semester försvinner stressen för ett tag, men när jag är tillbaka på jobbet känner jag att trycket byggs upp igen.

Dr Grosswald: Semestern hjälper till att eliminera stressen under en kort period, men det är inte tillräckligt för att bli av med den ackumulerade stressen. Vad vi behöver är något som tillåter oss att vara mindre känsliga för stress på daglig basis, så att vi kan njuta av livet. Forskning visar att TM-tekniken inte bara löser upp stress utan även bidrar till att vi bli mer stresståliga.

Fråga: Det sägs att stress orsakar 90% av alla sjukdomar. Vilken typ av förändringar sker i kroppen på grund av stress?

Dr Rector: Det är känt att immunförsvaret är ditt försvar inte bara mot infektionssjukdomar, utan också mot t ex cancer och hjärtsjukdomar. American Heart Association har nyligen föreslagit läkare att rekommendera TM-tekniken till patienterna sedan forskning visat på mycket gynnsamma förändringar hos patienter med hjärt-kärl-sjukdomar.När immunförsvaret är under konstant tryck och stress råder försvagas det betydligt. Det förlorar förmågan att vara perfekt vaksam och skydda kroppen. Celler glömmer bort den uppgift de har och börjar producera t ex cancer.