Läkare svarar på frågor om TM och ADHD

För mer allmän information och vetenskaplig forskning om effekterna av TM på ADHD gå till ADHD.

Drs. Stixrud, Grosswald och Krag, är ledande specialister inom sitt område, med många års erfarenhet av ADHD behandling genom Transcendental Meditation. De svarar här på vanliga frågor om ADHD.

Fråga: Jag har ADHD och jag kan inte sitta still, inte ens några minuter. Hur kan jag över huvud taget lära mig Transcendental Meditation?

Dr Grosswald: Det är en stor fördel att använda Transcendental Meditation. Den är mycket enkel och lätt att utöva. Sinnet blir stilla och då följer kroppen med på ett naturligt sätt. Det blir möjligt att sitta still längre, enkelt och bekvämt. Som ett resultat av att utöva TM kommer lugnet att kvarstå även efter meditationen mer och mer. Med tiden börjar du känna dig allt lugnare och oron försvinner. Därför rekommenderas TM för vuxna och barn för att hjälpa dem som klagar på rastlöshet.
Dr Krag: Personer med ADHD har svårt att koncentrera sig och att fokusera. Även om man har grava ADHD-problem är TM lätt att utöva och kan starkt rekommenderas. Även om jag inte kan förutsäga att Transcendental Meditation kommer att eliminera alla problem, har jag sett att symptomen minskar avsevärt.

Fråga: Det är välkänt att barn lider mer av stress än tidigare. Kan stress vara orsaken till ADHD och andra problem?

Dr Stixrud: Jag arbetar med att utvärdera barn som kämpar med beteendeproblem, depression och neurologiska sjukdomar. Stress spelar en betydande roll vad gäller alla dessa problem. Jag ser många barn med inlärningssvårigheter, ADHD och hyperaktivitet och det finns absolut ingen tvekan om att stress har en negativ inverkan på ett barns förmåga att lära sig prestera i skolan.

Fråga: Är Transcendental Meditation lösningen på stress-problemet?

Dr Stixrud: Jag tror att TM kan spela en oerhört viktig roll när det gäller problem med inlärning och koncentrationssvårigheter. I en del skolor spelar TM redan en mycket stor roll för att hjälpa barnen att få bukt med problem som inlärning, koncentrationssvårigheter och beteende (se även www.tmeducation.org).

Fråga: Hur upplevs stress av barn i skolan?

Dr Stixrud: Den stress, som också kallas fly-eller-fäkta-responsen, utvecklades förmodligen under miljontals år för att skydda oss från rovdjur. När denna fly-eller fäkta-reponsen utlöses förväntas det inte att man ska kunna tänka klart. Naturen har skyddat oss från att tänka under stress. Följaktligen är det svårt för ett barn under stress att tänka, lära sig något, sköta skolarbetet och vara uppmärksam på lektionerna samt att hantera sitt eget beteende. Jag skulle vilja påstå att den viktigaste principen sett utifrån 20 års hjärnforskning är följande: ett barn behöver känna sig trygg i skolan för att kunna lära sig något, därför att man kan inte lära sig något under stress.

Fråga: Jag hade ADHD som barn och fortfarande har jag problem att fokusera på mitt arbete. Kan Transcendental Meditation hjälpa mig med det?

Dr Grosswald: Baserad på vår forskning kan jag svara ja på din fråga. Transcendental Meditation fungerar både för vuxna och för barn. Den är lätt att lära och lätt att utöva och under utövandet handlar det inte om koncentration, fokus eller kontrollerad uppmärksamhet. Kroppen får djup vila, hjärnan fungerar mer ordnat och allt sker automatiskt utan ansträngning. Samtidigt ökar förmågan att fokusera utanför meditationen eftersom hjärnfunktionen förbättras. Många symptom på ADHD är resultat av stress; så genom att minska stressen ökar din förmåga att fokusera och koncentrera dig – samt även din förmåga att vara lugn och samlad i en stressfylld situation. I vår forskning på barn har vi funnit 20 % förbättring vad gäller koncentrationssvårigheter efter bara tre månaders utövande av programmet Transcendental Meditation. Vi fann även anmärkningsvärda förbättringar vad gäller minne och organisationsförmåga, samt även psykosociala mätningar av beteende, oro, stress, uppmärksamhet och fokus.
Dr Krag: Var och en som haft problem med ADHD under en längre tid vet att när man är utvilad och lugn har man färre ADHD-symptom än när man är trött eller orolig. Eftersom TM skapar lugn och stabilitet, kan den helt klart hjälpa att minska ADHD-problem.

Fråga: Något av det svåraste för barn med ADHD är bristande impulskontroll, ett barn kan avbryta andra ständigt, säger saker impulsivt som upprör andra. Kan Transcendental Meditation hjälpa här?

Dr Stixrud: Absolut. Många forskare tror att oförmåga att hindra impulsivitet är det största problemet för människor med ADHD. En av mina favoritpatienter med ADHD är en lång pojke; han är 14 eller 15 år gammal och talar högljutt. Jag hör alltid när han finns i byggnaden. En gång pratade han högt i väntrummet och en kvinna från en annan praktik kom ut och sa att ”när du kommer hit måste du vara tyst”. Och han svarade snabbt att ”om jag kunde vara tyst så behövde jag inte komma hit”. Något som är absolut sant.
När du utövar Transcendental Meditation, blir nervsystemet lugnare och mer stilla. Och när stressresponsen normalt sätter igång, blir du helt enkelt mindre impulsiv. Jag tror det finns en anledning att tro att processen att stilla ner sinnet och kroppen genom TM gör att barnen lättare kan kontrollera sina impulser. Barnen hamnar mer sällan i tråkigheter och de kan lättare avstå från att bli distraherade.

Fråga: Det låter som du är väl insatt i detta?

Dr Stixrud: I en pilotstudie på grundskolelever med ADHD som utövade Transcendental Meditation intervjuade vi eleverna efter tre månader. Vi frågade ”vad upplever du efter att ha mediterat några månader?”
Så gott som alla barnen svarade nästan detsamma som t.ex.”jag känner mig mycket mindre stressad och jag känner mig mer avspänd”. De flesta av dem sade ”jag känner att jag har lättare att hålla ordning. Jag känner att jag kan sköta mina läxor bättre. Mina föräldrar behöver inte hjälpa mig längre”.
En pojke som var mycket impulsiv sade att ”innan jag började meditera och en annan kille stötte till mig i korridoren så vände jag mig om och slog till honom. Nu när jag mediterat i tre månader och någon stöter till mig, stannar jag upp och tänker ”ska jag slå till honom eller inte?”.
För en del kanske detta inte låter som en stor förändring, men efter att ha arbetat med impulsiva barn och tonåringar är det min uppfattning att detta förändrade sätt att reagera är svårt att uppnå.

Fråga: Jag tror att meditation är bra, men jag vill att mitt barn ska lära sig att fokusera. Jag vill inte att han ska bli alltför passiv.

Dr Stixrud: Ibland oroar sig föräldrarna för att deras barn ska bli alltför lugna genom meditationen och bli passiva. Den samlade erfarenheten är faktiskt det motsatta.
Även om det är sant att TM ger djup avspänning så fungerar den också så att man blir mer aktiv. Det är denna unika kombination av aktivering av hjärnan och djup fysiologisk avspänning som ger de många positiva effekterna av meditationen. De slösar inte energi på att oroa sig eller ängslas alltför mycket. Om man ser på de skolor där barnen utövar TM regelbundet kan man se ett mycket gott resultat. De har exceptionellt goda resultat i alla ämnen, även i sport och konstnärliga ämnen.

William Stixrud, Ph.D., är klinisk neuropsykolog och chef för William Stixrud & Asociates i Silver Spring, Maryland, en grupp som specialiserat sig på inlärning, uppmärksamhet och sociala/emotionella störningar. Dr. Stixrud har också en stödjande roll på fakulteten vid Children’s National Medical Center i Washington.

Sarina Grosswald, Ed.D., är expert på kognitiv inlärning och en av de första som utförde studier på effekterna av Transcendental Meditation på barn med språkproblem. Dr Grosswald och hennes arbete har utförligt behandlats i de amerikanska medierna, inklusive PBS och ABC News.

photo_krag5 James Krag, M.D., är medlem av American Psychiatric Association, chef för Psychiatric Society of Virginia och tidigare chef för Virginia Association of Community Psychiatrists under en period av fyra år. Han är för närvarande medicinsk ledare för Liberty Point, ett bostadsområde för behandling av ungdomar med psykiska problem.

Till ADHD sidan