Hur mycket kostar det?

Genom att införa Transcendental Meditation kan skolan på lång sikt spara pengar. I skolor där TM-tekniken införts har man märkt att de totala kostnaderna sjunker eftersom det finns färre problemfall som kräver särskilt stöd samt att det förekommer färre sjukskrivningar bland lärarna eftersom stressen minskar betydligt.

För en privatperson kostar TM-kursen 7.900 kr och för studerande 4.900 kr inklusive omfattande uppföljning för att säkerställa att man använder tekniken på rätt sätt. För mer information om TM-kursen och kostnader knutna till den, gå till TM kurs på den officiella hemsidan för Transcendental Meditation i Sverige. För att få reda på möjligheter av sponsring genom David Lynch Foundation, kontakta oss.