Hur man lär sig

Hur lär jag mig Transcendental Meditation?

Alla kan lära sig Transcendental Meditation, och det ger omedelbara resultat, utan lång period av övning.
Syftet med det stressfria skolprogrammet är att göra det möjligt för elever och lärare att meditera tillsammans på skoltid, men innan det kommer till stånd kanske du själv vill lära dig tekniken. Sponsring via David Lynch Foundation (se nedan) är möjlig både för elever och lärare. Studerande och alla som arbetar inom skolan kan erhålla speciell sponsring via David Lynch Foundation. Kontakta oss för att få veta mer.

Transcendental Meditation är lätt att lära sig och det sker under fyra kvällskurser genom personlig handledning av en utbildad TM-lärare. Alla människor är olika, unika, och därför är den personliga instruktionen viktig för att tillförsäkra maximala effekter. Därefter utövar man TM-tekniken på egen hand två gånger dagligen för att få de utlovade effekterna.

När du en gång lärt dig tekniken kan du fortsätta på egen hand resten av ditt liv, men du har fortfarande möjlighet till stöd för att se till att meditationen utövas korrekt.

Så här är en meditationskurs upplagd:

1. Informationsföredrag – Transcendental Meditations effekter på mental förmåga, hälsa, relationer och samhälle, 1- 1½ tim – oftast kostnadsfritt 2.

2. Förberedande föredrag – Hur metoden fungerar och kursens uppläggning,  1 tim, kostnadsfritt 3.

3. Personlig intervju, ca 10 min 4.

4. Personliga instruktioner – 1-2 tim 5.

5. Uppföljningsträff – Transcendental Meditations mekanik: personlig erfarenhet och praktisk tillämpning 1½-2 tim 6.

6. Uppföljningsträff – Effekterna av Transcendental Meditation på sinne och kropp, på medvetandet och nervsystemet, 1½-2 tim 7.

7. Uppföljningsträff – Kontroll och bekräftelse av korrekt utövning av tekniken – en vision av målet: full utveckling i livet 1½-2 tim Den personliga instruktionen och de tre uppföljningsträffarna ska ske under fyra sammanhängande dagar. Efter ca 10-14 dagar blir det ett uppföljningsmöte, och därefter ytterligare några uppföljningsmöten ungefär varannan vecka i ca fyra månader. Personlig vägledning finns senare tillgänglig om du känner att det skulle behövas. Transcendental Meditation lärs ut på ett systematiskt sätt.

Avgiften

För studerande och alla som arbetar inom skolan kan det bli möjligt att erhålla speciell sponsring via David Lynch Foundation.  För mer info, kontakta oss.

Det behöver vara en TM-lärare per 200 elever för genomförande av skolprojektet. För den första skolan som vill starta i Sverige finns det möjlighet till sponsring från David Lynch Foundation för en del eller hela kostnaden.

För att få veta var närmaste lärare för Transcendental Meditation finns, se, Kursanmälan / Kontakta på hemsidan för Transcendental Meditation.

dierke_official”Transcendental Meditation är den mest effektiva metod som jag träffat på under mina 37 år som skolledare, när det gäller att komma till rätta med problemet med stress i skolan – i synnerhet i våra våldsbelastade innerstadsskolor”James S. Dierke, rektor, Vistacion Valley Middle School, San Francisco. Vald till ”Årets skolledare 2008” i USA eftersom skolan tidigare varit starkt problembelastad.