Hur fungerar det?

Om en skola använder Transcendental Meditation bör den anpassas så att två ”perioder av tystnad” på 10 minuter kan planeras in; den första på morgonen före första lektionen och den andra på eftermiddagen efter den sista lektionen.

För det mer avancerade TM-Sidhi-programmet, som man kan lära sig från 16 års ålder, behövs två gånger 45 minuter.

Tekniken Transcendental Meditation som en del i skolarbetet sker i flera steg:

  1. Rektor och en del av lärarna lär sig TM-tekniken så att de kan uppleva positiva förändringar av att transcendera. Det kommer att motivera dem att rekommendera tekniken till flera på skolan.
  2. Minst hälften av övriga lärare lär sig TM-tekniken
  3. Information till elevernas föräldrar. Eleverna kan lära sig tekniken endast med skriftligt medgivande från föräldrarna.

Denna period av ”tystnad” ingår i skolarbetet varje dag. Om någon av eleverna inte vill delta i TM-utövandet eller inte fått tillstånd från sina föräldrar, då kan de under dessa 10 minuter läsa tyst i en bok. Den samlade erfarenheten är att alla eleverna vill lära sig tekniken   därför att de hör från sina kamrater att det känns så bra.