Snabbare tillväxt av kreativitet och intellektuell prestation hos skolelever

362 taiwanesiska skolbarn delades slumpmässigt in i fyra grupper – en grupp som utövade Transcendental Meditation (TM) och tre kontrollgrupper: i en grupp utövade barnen kontemplation, en grupp en avslappningsteknik och en grupp där eleverna bara tog en tupplur. Efter 6 till tolv månader fann man att TM-gruppen visade betydande förbättring jämfört med de tre kontrollgrupperna i 6 olika mått på intellektuell förmåga.  Det var en genomgående skillnad betydande skillnad jämfört med kontrollgrupperna:  p=0,000 000 0008.

TM-gruppen hade också en signifikant minskning av stressymptom.

Referens:  Intelligence  29: 419-440, 2001.

Högre IQ hos högskolestuderande i USA

Universitetsstuderande som utövade Maharishis Transcendental Meditation och TM-Sidhi- programmet hade ett signifikant högre IQ, något som inte var att förvänta sig då de studerande var äldre än 18 år. En kontrollgrupp visade ingen ökning.  Skillnaden mellan TM-gruppen och kontrollgruppen hade ett p-värde på mindre än 0,0001.

Referens: Personality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991.

 

Förbättrade studieresultat

Gymnasieelever som utövade Transcendental Meditation två gånger om dagen som en del i skolarbetet presterade avsevärt högre poäng på matematik prov (p < .001) och språk (engelska) (p > .005) inom tre månader efter att ha lärt sig TM, jämfört med en kontrollgrupp.

 


Referens: 
Utbildning 131: 556-564, 2011.

 

Ökad intelligens bland studerande i Kambodja

Denna studie utfördes på kambodjanska studerande under ett år av kompletterande studier till college. De studerande som utövade Transcendental Meditation visade en signifikant ökning på ett intelligenstest efter tre månader, jämfört med andra elever som tjänade som kontrollgrupp (p=.001)

 

Referens: Higher Education Research and Development 15: 73–82, 1995.

Minskad sömnighet hos universitetsstuderande

E38-Decreased-Sleepiness-250x176Universitetsstuderande, som lärt sig Transcendental Meditation, rapporterade påtagligt minskad sömnighet under dagen efter 10 veckors utövande av tekniken, till skillnad från en kontrollgrupp (p<.001).

TM-gruppen visade också en större integration av hjärnfunktionen och snabbare tillvänjning till stressande stimuli.


Referens
: International Journal of Psychophysiology 71: 170-176, 2009.

Mindre stress

Universitetsstuderande som lärt sig Transcendental Meditation hade minskad stress efter 10 veckors praktiserande, till skillnad från ökad stress bland studerande som utvalts slumpmässigt. Minskad stress uppmättes som en fysiologisk snabbare tillvänjning vid den stressande stimulansen av ett högt ljud. TM-gruppen visade också en ökad integration av hjärnans funktion samt minskad trötthet jämfört med kontrollgruppen.

Referens: International Journal of Psychophysiology 71: 170-176, 2009.

Bättre minne hos högskolestuderande

Universitetsstuderande som utövat TM-tekniken i endast 40 dagar visade förbättrat korttidsminne jämfört med randomiserade kontroller som endast satt med ögonen slutna två gånger om dagen. (p<.001).

Referens: Scientific Research on Transcendental Meditation Program: Collective Papers, Volume 1 : 385-392, 1977.