Transcendental Meditation minskar stress och utbrändhet hos lärare visar ny forskning

En ny studie, som publicerades i The Permanente Journal (vol.18, nr 1), visar att tekniken Transcendental Meditation i hög grad minskar stress och utbrändhet hos lärare och övrig skolpersonal.

Man har tidigare observerat att stress och utbrändhet är stora problem på många arbetsplatser, och i synnerhet är lärare ofta utsatta för stress. Utbrändhet och missnöje med arbetet har man funnit vara bidragande orsaker till lägre prestanda och högre sjukfrånvaro.

Med denna nya studie avsåg man att undersöka om utövandet av tekniken Transcendental Meditation resulterar i lägre psykisk påfrestning och minskad utbrändhet hos lärare och övrig skolpersonal vid Bennington School i Vermont, en speciell internatskola för elever med beteendeproblem.

Enligt Dr. Charles Elder, MD, MPH, huvudförfattare till studien och chefsläkare vid avdelningen för internmedicin vid Kaiser Permanente Northwest, är resultaten av denna slumpmässigt kontrollerade studie mycket betydelsefulla. Den visar att Transcendental Meditation är ett effektivt verktyg mot stress för lärare och andra anställda inom skolan. Den fyra månader långa studien visade anmärkningsvärda resultat vad gäller minskning av stress, emotionell utmattning kopplad till utbrändhet och ångestsymptom för dem som praktiserade Transcendental Meditation, jämfört med en kontrollgrupp.

Utbrändhet och andra psykologiska faktorer har kopplats till sämre hälsa, övervikt och högt blodtryck, vilka samtliga bidrar till hjärt-kärlsjukdomar. Tidigare medicinsk forskning har visat att utövande av tekniken Transcendental Meditation är effektivt för att minska riskfaktorer för hjärt-kärl-sjukdomar.

Studien inkluderade 40 lärare och övrig skolpersonal som slumpmässigt valdes ut för att lära sig Transcendental Meditation (TM).  En grupp som var tänkt att lära sig senare valdes som kontrollgrupp. Samtaliga deltagarna i TM-gruppen mediterade minst en gång om dagen. Av dessa mediterade 56% regelbundet hemma två gånger om dagen.

Det här är första gången som man undersöker effekterna av Transcendental Meditation då det gäller utbrändhet hos lärare och övrig skolpersonal. Tidigare publicerade studier har visat positiva resultat då det gäller bland annat förbättring av studieresultat och psykologisk oro.

Studien sponsrades av Nine East Network och David Lynch Foundation. Transcendental Meditation är en enkel, naturlig och ansträngningslös teknik som utövas 20 minuter två gånger om dagen då man sitter bekvämt med slutna ögon.

Läs hela artikeln här: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-02/muom-tmr013014.php

8-årig pojke lär sig TM – märkbara effekter redan efter en vecka

Följande berättelse är från en ensamstående mamma i Skåne vars 3 barn nyligen lärde sig Transcendental Meditation.

Min åttaårige pojke hade stora problem att fungera i skolan. Hemma var det mycket bråk mellan honom och syskonen och han fick ständiga utbrott. Det var ofta konflikter i skolan med andra elever och lärare. Han hade svårt med sin aggressionskontroll och hade låg frustrationsnivå. I klassrummet var han orolig, hade svårt att koncentrera sig och sitta stilla och störde de andra eleverna.

Precis innan han lärde sig meditera kontaktade skolan mig för de var oroliga och visste inte hur de skulle hantera honom, många elever var rädda för honom. Han hade jättesvårt att somna på kvällarna vilket resulterade i att det gick nästan inte att få upp honom till skolan och han kom nästan alltid för sent. Att han inte fick sin sömn gjorde även att humöret blev ännu sämre.

Continue reading

TM-tekniken hjälper skolungdomar i Brasilien att bli av med stressen

Bättre betyg och bättre provresultat, minskad stress och mindre oro, större lycka och mer inre frid.

Det är prognosen för mer än en miljon elever i 1.000 skolor i Brasiliens näst största stad, Rio de Janeiro, som snart kommer att få chansen att meditera två gånger dagligen under lektionstid.

I en tv-rapport nyligen presenterade den internationella nyhetsbyrån, Agence France-Presse, elever och lärare som praktiserar Transcendental Meditation som en del av ett nytt program som är på väg att införas som en del i skolarbetet. Continue reading

Norwich University undersöker fördelarna med TM på kadetter

Banbrytande forskning som just nu pågår vid USAs äldsta privata militärhögskola, Norwich University i Northfield, Vermont, har funnit att Transcendental Meditation effektivt förbättrar resultaten av akademiska studier och militär utbildning.

I videon nedan berättar konteramiral Richard W. Schneider (pensionerad från kustbevakningen), som är ordförande för Norwich University, tillsammans med sina elever, lärare och forskare, om sina erfarenheter med TM tekniken.

Continue reading

Maharishi Friskola i England får fullt statligt stöd

Maharishiskolan i Skelmersdale, Lancashire, som varit verksam i 25 år, tillämpar sedan länge Medvetandebaserad Utbildning (MBU), d.v.s använder TM på daglig basis för att skapa balans i elevernas fysiologi. Nu har skolan av Utbildningsdepartementet blivit erkänd som friskola, d.v.s. får fullt statligt stöd. Skolan har fått enormt erkännande vid den inspektion som regeringen genomfört. Skolan ligger bland de främsta i Lancashire, men också bland de 2,5 % av alla skolor i landet. Så har det varit sedan skolan startade.

School students with teacher Continue reading