Bättre moral

E25-Greater-Moral-Maturity-250x188Högre moralisk mognad

Universitetsstuderande som utövade TM-programmet visade signifikant högre nivå av moralisk mognad i jämförelse med andra elever.  Kontroller som var på väg att lära sig Transcendental Meditation visade samma nivå av moralisk mognad som dem som inte hade planer på att lära sig. Skillnaden mellan dessa grupper visar på förändringar som inträdde sedan de lärt sig TM-tekniken.

Referens: Dissertation Abstracts International 36 ( 7): 4361A, 1976.