6. Undervisning av utbildad personal

Att lära sig tekniken att transcendera är mycket lätt. Men eftersom varje människa är unik kan man inte lära sig från en bok, utan personlig vägledning är nödvändig. När man väl lärt sig tekniken kan man använda den på egen hand resten av sitt liv, även om det finns möjlighet till uppföljning.

För att bli lärare i Transcendental Meditation och därefter kunna förmedla kunskapen till andra, krävs en mycket intensiv utbildning som pågår i fem månader. Efter denna utbildning får TM-läraren ett intyg som ger möjlighet att hålla TM-kurser inom organisationen Maharishi Institut för Kreativ Intelligens (MIKI) i Sverige. Alla lärare i Transcendental Meditation är dessutom en del av en större ideell organisation, kallad ”Global Country of World Peace”.

Under de senaste 40 åren har mer än 40.000 lärare i Transcendental Meditation utbildats, men denna ström är inte tillräcklig för att möte efterfrågan. Därför bjuder vi in fler till att utbilda sig.