Förbättrade studieresultat

Gymnasieelever som utövade Transcendental Meditation två gånger om dagen som en del i skolarbetet presterade avsevärt högre poäng på matematik prov (p < .001) och språk (engelska) (p > .005) inom tre månader efter att ha lärt sig TM, jämfört med en kontrollgrupp.

 


Referens: 
Utbildning 131: 556-564, 2011.