Ökad tolerans hos gymnasieelever

E16-Incr-Tolerance-HS-250x188Gymnasieelever som lärde sig Transcendental Meditation tekniken visade efter 14 veckor en ökad tolerans gentemot sina studiekamrater. I kontrollgruppen märktes ingen märkbar förbättring.
Referens: Dissertation Abstracts International, 38 (7): 3372B-3373B, 1978.