Ökad autonomi (självtillit, frihet, självständighet etc.)

Efter en niomånaders period fann man ökad autonomi (självtillit, frihet, självständighet och förmåga att kontrollera svårare situationer) hos studerande som lärt sig TM-Sidhi-programmet. Detta framkom genom intervjuer av oberoende forskare om vad som anses värdefullt i livet.

Referens: Modern vetenskap och vedisk vetenskap 1: 471-487, 1987.