Högre uppskattning av andra

Studerande som utövade Transcendental Meditation var betydligt mer positiva till viktiga personer i deras liv (föräldrar, make, vänner) jämfört med en kontrollgrup som inte lärt sig TM-tekniken.
Referens: Perceptuell and Motor Skills 64: 1003-1012, 1987.