Bättre skolbeteende

Bättre uppförande i skolan

Yngre barn med högt resp normalt systoliskt blodtryck valdes slumpmässigt ut för att antingen lära sig TM-tekniken eller för att delta i en hälsoutbildning.  Efter 4 månader visade TM-gruppen minskad sjukfrånvaro, minskade överträdelser av skolans regler och minskad frånvaro.

Referens: Health and Quality of Life Outcomes 1: 10, 2003.