1. TM har ingenting att göra med vad man kallar ”meditation” idag.

Betydelsen av ordet ”meditation” är grundat på ett missförstånd som odlats genom århundraden. Eftersom den rätta tekniken att transcendera helt lätt och naturligt gått förlorad, har man börjat tvinga sinnet genom olika former av kontroll eller koncentration av ett ljud, av andningen eller att vara ”i nuet”.

Med Transcendental Meditation blir erfarenheten att transcendera en mycket behaglig upplevelse för sinnet och därför vill sinnet inget hellre än att få denna erfarenhet. Vi försöker inte tvinga eller styra det, utan tar bara rätt riktning och släpper sedan kontrollen. Det är en helt naturlig och enkel process och fullständigt automatisk.

TM-tekniken är inte bara lätt att lära sig, utan verkar också vara den mest effektiva. Mer än 10 oberoende studier har visat under de senaste 40 åren att den naturliga processen med TM är två till fyra gånger mer effektiv än någon annan teknik som blivit vetenskapligt undersökt.

Så om du använt en annan meditationsteknik och kommit till slutsatsen att den inte fungerar så bra, så tro inte att det beror på att du själv inte ”är så bra på att meditera”. Det är själva tekniken det kommer an på.