1. Högsta mänskliga erfarenhet, avgörande för vår fulla utveckling

Erfarenheten av transcendering är lika gammal som mänskligheten själv. Den har beskrivits under många olika namn, i en del kulturer som ”Nirvana”, ”Samadhi” eller ”förening med Gud”, i andra kulturer som ”förening med Naturen” eller ”förening med sig själv”.  Inom psykologin talar man om den som ”Peak-experience”, inom sporten som ”att vara i ZONEN”, medan konstnärer vanligen beskriver det som källan till deras mest storslagna verk.

profilemediterande

Oavsett vad den kallas är det en erfarenhet som har fascinerat mänskligheten sedan tidernas begynnelse, därför att denna erfarenhet har visat sig å ena sidan vara glädjefylld och å andra sidan ha utomordentligt goda effekter för utveckling av vår fulla mänskliga potential. Faktum är att de äldsta texterna i världen, de 5000 år gamla Vediska texterna, beskriver det som en helt nödvändig erfarenhet, ungefär som en dusch eller som föda för sinnet. Utan den blir sinnet ”smutsigt” av det vi kallar stress, och outvecklat: vi använder bara en liten del av vår hjärna och vår fulla mentala potential.

Men i århundraden har den systematiska metoden för att få denna erfarenhet gått förlorad, därför att metoden, “meditation”, har tolkats på felaktigt sätt. Människor har ibland haft denna erfarenhet helt naturligt, men sedan ägnat sitt liv åt att förgäves få uppleva den igen, vilket ibland lett till depression.

Nu då ett systematiskt sätt att uppnå detta transcenderingstillstånd har återupptäckts genom Transcendental Meditation, har forskare även kunnat studera effekterna av erfarenheten. Mer än 600 studier på TM har bekräftat att erfarenheten att transcendera uppfyller det som man förväntat sig. Vi når ett tillstånd av djup vila som får våra djupaste spänningar att lösas upp, lyckohormonerna ökar och hjärnan börjar utvecklas på ett unikt och holistiskt sätt.