Varför Transcendental Meditation?

Eftersom TM fungerar. Den tilltagande stressen i skolan gör det nödvändigt att transcendera. Fyrtio års forskning visar att TM är den effektivaste metoden för att uppleva transcendentalt medvetande.

De flesta människor har svårt att tro att två gånger 10 minuters meditation kan ge så djupgående effekter. Det beror på att upplevelsen av att transcendera fortfarande förväxlas med vanlig avslappning och andra former av meditation.

Se 7 fakta du bör veta om att transcendera.  S.k. meta-analys visar att Transcendental Meditation är effektivare  än någon annan meditationsteknik vad gäller att utveckla hjärnan och förbättra hälsan. Det är dessutom en helt naturlig och automatisk process som inte kräver någon form av kontroll eller koncentration.