Att transcendera: en upplevelse som är väsentlig för hjärnans utveckling

Det är välkänt att vi använder bara en liten del av vår mentala kapacitet. Det beror på att vår ”dator” – vår hjärna, inte fungerar som den ska.

brain

Efter 10 års ålder börjar nervcellerna i vår hjärna att dö i tusental varje dag. Hjärnan behöver stimuleras och utbildning innebär stimulering av nervceller, men hjärnan stimuleras även i hög grad av transcendering.

Varje erfarenhet påverkar en viss del av hjärnan. Om vi t.ex iakttar något börjar alla nervceller i vårt syncentrum att knyta kontakt med varandra och skapa ett starkt närverk. Men om vi bara har begränsade erfarenheter (t.ex om vi ser bara det som finns i rummet men inte utanför), stimulerar vi bara ett begränsat område i hjärnan. I de delar av hjärnan som inte stimuleras, inte gör nödvändiga anslutningar, börjar nervceller dö bort.

lyubimov

Att transcendera är en upplevelse av källan till allt som finns till, en icke-lokal erfarenhet. Genom Transcendental Meditation börjar vi mer och mer att använda hjärnans dolda reserver. Men det är inte nödvändigt med dyrbar medicinsk utrustning, utan det finns vanliga bärbara datorer som kan utföra EEG-registrering och mäta hur hjärnan utvecklas.

EEG

Varje gång en del av hjärnan är aktiv förekommer en elektrisk aktivitet som kan mätas med en elektroencefalograf (EEG), en enhet som visar information som en vågform. Denna EEG-våg kan skickas till en dator som sedan beräknar koherensen (samordningen) mellan de olika delarna av hjärnan. När hjärnvågorna är helt samordnade innebär det att de olika delarna av hjärnan står i förbindelse med varandra. De fungerar som en helhet.

Under normal aktivitet är denna koherens relativt låg. Men då sinnet transcenderar och upplever ett tillstånd av total stillhet och enhet, har detta en direkt mätbar effekt på hjärnan som då börjar fungera som en helhet. Vi kan se hur detta sker i videon nedan.

Genom regelbundet utövande börjar hjärnan vänja sig vid att fungera på detta ordnade sätt, det vill säga EEG-koherens börjar öka även i aktivitet som forskning visar nedan.

EEG long term

Referens: Travis, F. Spikar et al, A. International Journal of Neuroscience, 2006.

Studien ovan visar utvecklingen av genomsnittligt EEG hos 50 elever över en period av 12 månader. Den visar att det inte finns någon skillnad beträffande EEG-koherens under TM-utövandet mellan dem som mediterat i två månader och dem som mediterat i sex eller 12 månader. Att transcendera är inte något man blir bättre på ju längre man utövat TM-tekniken. Det är en helt naturlig process som sker redan den första sessionen. Men vi ser en skillnad i aktivitet utanför TM-utövandet. Med regelbundet utövande ökar EEG-koherens mer och mer i aktiviteten.

Över 30 års forskning på EEG-koherens genom TM-tekniken har visat att hjärnan börjar fungera på ett mer ordnat sätt, mer som en helhet. Det betyder att bland annat kreativitet, koncentration, inlärningsförmågan och även känslomässig stabilitet ökar. ADHD-symptom, vilket visar exceptionellt låg EEG-koherens, minskar mer och mer.

Hos barn har man funnit imponerande resultat vad beträffar studiemotivation och inlärningsförmåga, vilket framgår av TM forskning i utbildningen.

Andra typer av meditation eller enkel avslappning har inte kunnat uppvisa den EEG-koherens som sker genom TM-utövande. Detta är anledningen till att TM-tekniken har en så god effekt när det gäller att förbättra skolprestationerna. De mest imponerande resultaten av Transcendental Meditation i utbildningen kan ses i Maharishi School of the Age of Enlightenment. (Se Framgångar)