6. Upplevelsen av vår sanna natur

De forntida texterna beskriver det individuella mänskliga medvetandet som en våg på en ocean av universellt medvetande.

Transcendering är en erfarenhet som kan liknas vid att den här ”vågen” upplever sig själv som ett med oceanen och dess obegränsade sanna natur. Transcendering får sinnet att erfara sin egen gränslösa natur. Det vi kallar ”havet” här är detsamma som fysiker kallar det enhetliga fältet (Unified Field).

Anledningen till att vi inte upplever vår sanna natur är att vi använder bara en liten del av vår andliga potential. Resten är dolt i vårt undermedvetna. Det finns där, men vi kan inte upplevda det medvetet. Området där vågen är ansluten till havet är vad Karl Jung, grundaren av modern psykiatri, beskriver som ”det kollektiva omedvetna” som vi delar med andra.

Då uppstår en logisk fråga: ”Varför använder vi bara en liten del av vår andliga potential?” Svaret är – vi har glömt bort konsten att transcendera. Sinnet är som en muskel. När man tränar växer sig muskler stora och starka, om vi försummar dem så skrumpnar de. Att transcendera är ett viktigt steg för att utveckla vår fulla potential, men vi har glömt hur man uppnår denna erfarenhet.

Vad som behövs är en korrekt och naturlig teknik.ocean wave settling down Under Transcendental Meditation upplever vi finare och finare nivåer av en tanke. När vi transcenderar bli vågen mindre aktiv och kommer att vila i havet, men vi förblir fullt medvetna om upplevelsen. När vi når den allra finaste tankeimpulsen är vågen ett med havet. I total tystnad och stillhet upplever vi då vår sanna oändliga natur.

Efter en sådan upplevelse, när vågen reser sig igen, har vi tankar och kommer tillbaka till aktiviteten.

ocean-wave-rising-up-193x300Genom att regelbundet växla mellan vaket tillstånd och upplevelsen av rent medvetande genom transcendering, börjar våra sinnen och våra hjärnor att vänja sig vid denna erfarenhet. Vi expanderar vårt medvetande och ökar vår andliga potential. Det finns många sätt att beskriva egenskaperna hos havet, men den viktigaste är enhet, en verklighet där allt är anslutet till allt annat.

För att förstå sambandet mellan de fyra olika medvetandetillstånden – vakenhet, dröm, sömn och det fjärde transcendentala medvetandet, kan vi använda följande liknelse. Om vi ser ett nyhetsprogram på TV som beskriver något som händer just nu, är det att likna vid vårt vanliga vakna medvetande. Om vi därefter ser på en science fiction- film är det detsamma som drömtillståndet – ingen förankring i verkligheten. Sömntillståndet kan liknas vid när vi stänger av TV:n och rutan är helt mörk – vi är helt omedvetna. Det transcendentala medvetandet ligger till grund för de övriga tre och kan därför liknas vid TV-skärmen när den är påslagen och upplyst, men utan någon bild, utan något program som pågår.