Transcendering och ADHD

På denna sida presenteras forskning på effekterna av Transcendental Meditation (TM) på ADHD. För mer specifika frågor om TM och hur det kan fungera för dig eller ditt barn gå till: Läkare svarar på frågor om TM och ADHD

Den allmänna uppfattningen är att det inte finns något botemedel för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Läkemedel kan dämpa symptomen men ger dessvärre biverkningar.

I en nyligen utförd studie fann man en tydlig förbättring hos elever med ADHD efter fyra månaders utövande av TM-tekniken 10 minuter 2 ggr dagligen. Stressnivån hos eleverna minskade med omkring 50 % och ADHD-symptomen reducerades avsevärt. Samtidigt förbättrades skolresultaten. Något som gör att tekniken fungerar bra vid ADHD är att den inte kräver någon som helst koncentration eller anspänning. Eleverna känner att de mår bättre, blir lugnare och mindre stressade. Därför blir de spontant motiverade att praktisera TM-tekniken.

Trots att det var en liten studie, var resultaten så imponerande att de tillkännagavs på flera amerikanska tv-program, som i det här reportaget t.ex.: (engelska)

Man frågade barnen ”vad tycker du om din TM-teknik” och det genomsnittliga svaret fick betyget 5,3 på en skala från 0= inte alls nöjd, till 7=mycket nöjd.

Studien publicerades i  Mind & Brain, The Journal of Psychiatry (2011, vol 2, nr 1). Klicka här för att se hela publikationen på nätet (engelska, gå till P78).

Varför är Transcendental Meditation effektiv mot ADHD?

Studie på patienter med ADHD under de senaste åren visar på avvikelser i funktionen av hjärnan, mätt med elektroencefalogram (EEG) mätningar. Upplevelsen av transcendentalt medvetande normaliserar dessa avvikelser och symptom så som ADHD försvinner spontant.

1. Låg EEG-koherens (samordning) vid ADHD – hög koherens med TM-tekniken

Hög EEG-koherens är tecken på intelligens, kreativitet, känslomässig stabilitet och goda studieresultat.  ADHD-patienter har lägre EEG-koherens än normalt.  Mer än 35 års forskning och 40 publicerade studier har visat att upplevelsen av transcendering under TM-tekniken är förknippad med mycket hög EEG-koherens.  Detta kan mätas – se video nedan.

EEG-registrering visar en höggradigt samordnad hjärnfunktion under TM-tekniken och studier bekräftar att hjärnan genom regelbundet utövande lär sig att fungera på ett alltmer ordnat sätt.  Det är därför som ADHD-symptomen spontant minskar.  Den långsiktiga effekten av transcendering och EEG-koherens förklaras närmare på Effekt av TM på hjärnan.

För mer specifika frågor om effekten av TM på ADHD – gå till: Läkare svarar på frågor om TM och ADHD.

Vi rekommenderar att alltid rådgöra med läkare beträffande mindre användning av läkemedel.

Fler video klipp om ADHD:

Undersökning på ADHD i skola (textat på svenska)