2. Den verkliga erfarenheten av att vara sig själv

Även om alla de visa lärarna har sagt att grunden för framgång i livet är att ”känna sig själv” eller att vara sig själv, kan de flesta människor gå genom hela livet utan att någonsin lära känna sig själva.

Vad betyder det att känna sig själv? Att vara sig själv? 

Från det ögonblick då vi vaknar upp tills vi återgår till omedveten sömn är vår uppmärksamhet ständigt riktat bort från självet mot någonting utanför, någonting som vi förnimmer, gör eller tänker.

När vi transcenderar kommer sinnet till ett tillstånd utan tankar, utan perception, utan att göra något, bara ett tillstånd av rent varande.

Detta tillstånd kan bara uppnås på ett fullständigt naturligt och ansträngningslöst sätt, därför att varje ansträngning vi gör håller sinnet fokuserat på något utanför, som faktiskt hindrar det från att komma tillbaka till sig själv.

När människor lär sig att transcendera regelbundet genom Transcendental Meditation vänjer de gradvis sinnet vid att behålla detta tillstånd av självmedvetenhet även under aktivitet

Detta betyder att vi kommer till ett tillstånd där inre stillhet och inre frid aldrig går förlorat.  Att vara sig själv kan liknas vid ett träd med djupa rötter och en tjock stam. Oavsett i vilken riktning eller hur hårt vinden blåser, så står trädet oberört. Vi blir mycket mer motståndskraftiga mot stress, får större självförtroende, är mer ”i nuet” spontant, och har mer framgång på alla områden i livet, personliga och professionella.

Abraham Maslow beskriver utvecklingen av dessa egenskaper i termer av självförverkligande, med betoning på erfarenheten av hans s.k. “peak experiences”. Det är en slående likhet mellan beskrivningen av transcenderingserfarenheten och Maslows beskrivning av ”peak-experiences”.

En jämförande analys av 42 studier visade effekten av olika meditationstekniker vad gäller självförverkligande. Här framkom att den genomsnittliga effekten av 19 TM-studier var 3 till 4 gånger starkare än någon annan meditationsteknik som man hittills forskat på.