Mindre stress för lärarna

Om läraren har möjlighet att neutralisera sin egen stress och även arbeta i en skola med mindre våld och trakasserier, skapas det spontant en miljö som gör det lättare för läraren att undervisa och lättare för eleverna att lära.

Forskning på Transcendental Meditation i San Francisco Unified School District visade bl.a följande

1. Minskad depression, ångest och irritation.

student_wellness_01

Anmärkning: P-värdena från dessa studier visar anmärkningsvärda förbättringar.

2. Minskad hyperaktivitet, stress, depression och ångest, och ökad självsäkerhet.

student_wellness_03

3. Mindre ångest, ökad självsäkerhet

student_wellness_02

4. Förbättrad sömn

student_wellness_04

5. Minskat våld

violence_reduction_04

6. Sänkt antal avstängningar (på grund av mobbning, dåligt uppförande, eller våld)

violence_reduction_02

Anmärkning: När Visitation Valley Middle School började med TM-programmet hade skolan den högsta andelen avstängningar i hela San Francisco. Efter 3 år minskade antalet avstängningar med 86% vilket var den lägsta i San Francisco.

7. Förbättrade tentamensresultat

academic_improv_02

Anmärkning: GPA, eller medeltalet är ett genomsnitt av alla prov tillsammans. En mycket markant ökning märks i båda skolorna som undersöktes. Förbättringen hos invandrarbarn (som normalt har svårare för sig i utbildningen) var 2x så stor som den totala förbättringen.

Läs mer på Forskning på TM i undervisningen