Läkare svarar på frågor: TM och sömnsvårigheter

photo_grosswald2

Läkarna Krag och Grosswald, ledande experter inom sitt område med många års erfarenhet av effekterna av TM på sömnsvårigheter, svarar på några vanliga frågor.

Fråga: Jag brukar vakna mitt i natten. Ibland är jag svettig och väldigt upprörd. Kan Transcendental Meditation hjälpa mig att sova bättre på natten?

Dr Krag: Det finns många orsaker till sömnlöshet, men den vanligaste orsaken är ångest och stress. Naturligtvis är det möjligt att utövare av TM ibland får sömnproblem, men eftersom tekniken minskar stress tycker de flesta att deras sömnproblem blir mindre och mindre sedan de lärt sig TM-tekniken. Det kan ibland hjälpa att somna om ifall man mediterar några minuter.

Fråga: När jag sitter i en stol och blundar faller jag i sömn omedelbart. Kan TM-tekniken hjälpa mig med detta?

Dr Krag: Det är bara en indikation på att du är i behov av vila och förmodligen har brist på sömn. Transcendental Meditation ger en erfarenhet av djup vila och om du mediterar regelbundet kommer du med tiden att uppleva att du känner dig mer energisk under dagen och att sömnen under natten blir bättre.

Fråga: Jag har nästan aldrig god sömn. Kan Transcendental Meditation hjälpa här?

Dr Grosswald: Stress ackumuleras genom dagliga påfrestningar och för lite sömn. Så trötthet och stress hopar sig. Genom regelbundet utövande av TM-tekniken blir du av med ackumulerad stress och forskning visar att hälsan förbättras inkl. det psykiska välbefinnandet. Forskare uppskattar att 70-90% av alla sjukdomar är stressrelaterade.

photo_grosswald2Sarina Grosswald, Ed.D., är expert på kognitiv inlärning och en av de första forskare som studerade effekterna av Transcendental Meditation på barn med språkproblem. Dr Grosswald och hennes arbete har utförligt behandlats i de amerikanska medierna, inklusive PBS och ABC News.

photo_krag5James Krag, MD, är ordförande i Psychiatric Society of Virginia, en stat i USA med 8 miljoner invånare. Han är för närvarande medicinsk ledare för Liberty Point, ett bostadsområde för behandling av ungdomar med psykiatriska problem. Han är också docent vid avdelningen för psykiatri vid universitetet i Virginia i Charlottesville. Dr Krag föreläser regelbundet om barns utveckling, drogavvänjning, ångest och psykiatrisk vård för barn, ungdom och familj.