Läkare svarar på frågor: Transcendental Meditation och ångest

Läkarna James Krag och Jim Brooks, båda specialister inom sitt område med många års erfarenhet av effekten av Transcendental Meditation på ångest och rädsla, svarar på några vanliga frågor.

Jag blir nervös i vissa situationer, till exempel när jag ska göra en presentation på mitt arbete. Kan Transcendental Meditation vara till hjälp?

Dr Krag: Rädsla för att tala inför publik är mycket vanligt och kan leda till panik, en känsla som är fysiologiskt identisk med ”fly-eller-fäkta-responsen”. Tekniken Transcendental Meditation skapar ett tillstånd som är raka motsatsen till denna respons. Vid regelbundet utövande blir man mer och mer van vid detta lugna tillstånd, baserat på vetenskaplig forskning, så den rädsla du beskriver kommer successivt att försvinna.

Dr Brooks: Transcendental Meditation tillåter sinnet och kroppen att slappna av helt automatiskt, vilket resulterar i mindre stress. En av de främsta studierna som visar hur TM-tekniken minskar stress är en meta-analys där man använder Spielberger State – Trait Anxiety Inventory. I en studie publicerad i Journal of Clinical Psychology jämför forskare TM med olika avslappningstekniker inklusive progressiv muskelavslappning, EMG biofeedback, Herbert Bensons Relaxation Response och andra meditationstekniker. Denna meta-analys visade att TM är ungefär dubbelt så effektivt för att minska stress jämfört med de andra metoderna.

Som ett resultat av denna meta-analys och andra studier som visar TM:s effektivitet för att minska stressen, är många läkare alltmer benägna att föreskriva Transcendental Meditation som ett verktyg för stresshantering. Eftersom TM-tekniken ger människor en känsla av ro i stressade situationer, upplever många att de är mycket mindre oroliga när de talar inför publik.

Med regelbundet utövande av TM-tekniken kommer du att känna dig mindre orolig, utveckla en stabil inre ro som blir en buffert mot upplevelser som annars känns stressande.

Jag har så många rädslor, tänk om jag inte kan sitta still tillräckligt länge för att meditera?

Dr Brooks: Upplevelsen av vilofylld vakenhet är mycket behaglig och det gör att du lugnt kan sitta i tjugo minuter två gånger om dagen. Med regelbundet utövande av TM, som löser upp djupt rotad stress, kommer du med tiden att känna mindre och mindre rädsla och nervositet. Upplevelsen av stillhet och lugn gör att känslor av ångest försvinner.

Med tiden kommer du att märka att det blir lättare i din dagliga aktivitet att fatta beslut och att det bli lättare att hantera stress. Det fina med TM-tekniken är att även om människor är mycket oroliga, så känns det lätt och naturligt att meditera. I motsats till andra tekniker där man använder koncentration, är TM-tekniken enkel och fungerar helt automatiskt utan ansträngning.

Jag är så upptagen att jag rädd för att jag aldrig skulle ta mig tid att utöva TM-tekniken.

Dr Brooks: Att meditera är som att ladda dina batterier. Var och en av oss tar tid att sova, äta, ta en dusch varje dag. TM-tekniken löser upp ackumulerad stress och gör dig också mer motståndskraftig mot stress som resulterar i att du kan njuta mer av livet. Du kan se fram emot nya upplevelser eftersom du har lättare att hantera varje situation. Som ett resultat av den djupa vilan under TM-tekniken får du mer energi och kan känna mer glädje, något som är välgörande för både kropp och själ. Den korta tiden på 15-20 minuters meditation är väl värd att investera i.

Jim BrooksJim Brooks MD är läkare och specialist inom psykiatri. Dr Brooks har examen från Wayne State University School of Medicine i Detroit och avslutade sin psykiatriutbildning vid University of Colorado Medical Center. Han är för närvarande verksam vid olika psykiatriska centra i sydöstra Iowa och har en privat psykoterapipraktik i Fairfield, Iowa. Dr Brooks har publicerat en studie av effekterna av Transcendental Meditation vid behandling av posttraumatisk stressyndrom (Journal of Counceling and Development, 1985).

James Krag, MD, är medlem av American Psychiatric Association och chef för Psychiatric Society of Virginia. Han är för närvarande ledare för Liberty Point, ett bostadsområde för behandling av ungdomar med psykiska problem. Han är docent i psykiatri vid universitetet i Virginia i Charlottesville. Dr. Krag ger regelbundet föreläsningar inom området för barns utveckling, drogavvänjning, ångest och psykiatrisk vård för barn, ungdom och familj.