Effekten av Transcendental Meditation på depression

När hjärnan måste fungera under stress minskar produktionen av ”lycko-hormonet” serotonin, vilket kan leda till depression.

Under TM-tekniken får kroppen djup vila och avslappning som löser upp djupt rotade spänningar.  Med regelbundet utövande blir hjärnan och kroppen van vid detta avslappnade tillstånd och produktionen av serotonin i hjärnan stabiliseras.  Följden blir att depressionen minskar mer och mer.

Läs även mer om depression och TM under Läkare svarar på frågor om TM och depression

serotonin

Studier bekräftar att serotoninhalten ökar kraftigt efter utövande av TM-tekniken.

Referens: Journal of Neural Transmission  1976 39: 257-267)

student_wellness_01

faculty_wellness_01