Ökad autonomi (självtillit, frihet, självständighet etc.)

Efter en niomånaders period fann man ökad autonomi (självtillit, frihet, självständighet och förmåga att kontrollera svårare situationer) hos studerande som lärt sig TM-Sidhi-programmet. Detta framkom genom intervjuer av oberoende forskare om vad som anses värdefullt i livet.

Referens: Modern vetenskap och vedisk vetenskap 1: 471-487, 1987.

Ökad självaktning

Gynasieelever med inlärningssvårigheter som lärde sig TM-tekniken visade ökat självaktning, en bättre syn på sig själva, i motsats till de elever som deltog i en kontrollgrupp som fick rådgivning.

Referens: Dissertation Abstracts International, 38 (6): 3351A, 1977.

Bättre moral

E25-Greater-Moral-Maturity-250x188Högre moralisk mognad

Universitetsstuderande som utövade TM-programmet visade signifikant högre nivå av moralisk mognad i jämförelse med andra elever.  Kontroller som var på väg att lära sig Transcendental Meditation visade samma nivå av moralisk mognad som dem som inte hade planer på att lära sig. Skillnaden mellan dessa grupper visar på förändringar som inträdde sedan de lärt sig TM-tekniken.

Referens: Dissertation Abstracts International 36 ( 7): 4361A, 1976.

Bättre skolbeteende

Bättre uppförande i skolan

Yngre barn med högt resp normalt systoliskt blodtryck valdes slumpmässigt ut för att antingen lära sig TM-tekniken eller för att delta i en hälsoutbildning.  Efter 4 månader visade TM-gruppen minskad sjukfrånvaro, minskade överträdelser av skolans regler och minskad frånvaro.

Referens: Health and Quality of Life Outcomes 1: 10, 2003.