Bättre minne hos högskolestuderande

Universitetsstuderande som utövat TM-tekniken i endast 40 dagar visade förbättrat korttidsminne jämfört med randomiserade kontroller som endast satt med ögonen slutna två gånger om dagen. (p<.001).

Referens: Scientific Research on Transcendental Meditation Program: Collective Papers, Volume 1 : 385-392, 1977.