Mindre stress

Universitetsstuderande som lärt sig Transcendental Meditation hade minskad stress efter 10 veckors praktiserande, till skillnad från ökad stress bland studerande som utvalts slumpmässigt. Minskad stress uppmättes som en fysiologisk snabbare tillvänjning vid den stressande stimulansen av ett högt ljud. TM-gruppen visade också en ökad integration av hjärnans funktion samt minskad trötthet jämfört med kontrollgruppen.

Referens: International Journal of Psychophysiology 71: 170-176, 2009.

Bättre minne hos högskolestuderande

Universitetsstuderande som utövat TM-tekniken i endast 40 dagar visade förbättrat korttidsminne jämfört med randomiserade kontroller som endast satt med ögonen slutna två gånger om dagen. (p<.001).

Referens: Scientific Research on Transcendental Meditation Program: Collective Papers, Volume 1 : 385-392, 1977.

 

Ökad autonomi (självtillit, frihet, självständighet etc.)

Efter en niomånaders period fann man ökad autonomi (självtillit, frihet, självständighet och förmåga att kontrollera svårare situationer) hos studerande som lärt sig TM-Sidhi-programmet. Detta framkom genom intervjuer av oberoende forskare om vad som anses värdefullt i livet.

Referens: Modern vetenskap och vedisk vetenskap 1: 471-487, 1987.

Ökad självaktning

Gynasieelever med inlärningssvårigheter som lärde sig TM-tekniken visade ökat självaktning, en bättre syn på sig själva, i motsats till de elever som deltog i en kontrollgrupp som fick rådgivning.

Referens: Dissertation Abstracts International, 38 (6): 3351A, 1977.

Bättre moral

E25-Greater-Moral-Maturity-250x188Högre moralisk mognad

Universitetsstuderande som utövade TM-programmet visade signifikant högre nivå av moralisk mognad i jämförelse med andra elever.  Kontroller som var på väg att lära sig Transcendental Meditation visade samma nivå av moralisk mognad som dem som inte hade planer på att lära sig. Skillnaden mellan dessa grupper visar på förändringar som inträdde sedan de lärt sig TM-tekniken.

Referens: Dissertation Abstracts International 36 ( 7): 4361A, 1976.