Transcendental Meditation minskar stress och utbrändhet hos lärare visar ny forskning

En ny studie, som publicerades i The Permanente Journal (vol.18, nr 1), visar att tekniken Transcendental Meditation i hög grad minskar stress och utbrändhet hos lärare och övrig skolpersonal.

Man har tidigare observerat att stress och utbrändhet är stora problem på många arbetsplatser, och i synnerhet är lärare ofta utsatta för stress. Utbrändhet och missnöje med arbetet har man funnit vara bidragande orsaker till lägre prestanda och högre sjukfrånvaro.

Med denna nya studie avsåg man att undersöka om utövandet av tekniken Transcendental Meditation resulterar i lägre psykisk påfrestning och minskad utbrändhet hos lärare och övrig skolpersonal vid Bennington School i Vermont, en speciell internatskola för elever med beteendeproblem.

Enligt Dr. Charles Elder, MD, MPH, huvudförfattare till studien och chefsläkare vid avdelningen för internmedicin vid Kaiser Permanente Northwest, är resultaten av denna slumpmässigt kontrollerade studie mycket betydelsefulla. Den visar att Transcendental Meditation är ett effektivt verktyg mot stress för lärare och andra anställda inom skolan. Den fyra månader långa studien visade anmärkningsvärda resultat vad gäller minskning av stress, emotionell utmattning kopplad till utbrändhet och ångestsymptom för dem som praktiserade Transcendental Meditation, jämfört med en kontrollgrupp.

Utbrändhet och andra psykologiska faktorer har kopplats till sämre hälsa, övervikt och högt blodtryck, vilka samtliga bidrar till hjärt-kärlsjukdomar. Tidigare medicinsk forskning har visat att utövande av tekniken Transcendental Meditation är effektivt för att minska riskfaktorer för hjärt-kärl-sjukdomar.

Studien inkluderade 40 lärare och övrig skolpersonal som slumpmässigt valdes ut för att lära sig Transcendental Meditation (TM).  En grupp som var tänkt att lära sig senare valdes som kontrollgrupp. Samtaliga deltagarna i TM-gruppen mediterade minst en gång om dagen. Av dessa mediterade 56% regelbundet hemma två gånger om dagen.

Det här är första gången som man undersöker effekterna av Transcendental Meditation då det gäller utbrändhet hos lärare och övrig skolpersonal. Tidigare publicerade studier har visat positiva resultat då det gäller bland annat förbättring av studieresultat och psykologisk oro.

Studien sponsrades av Nine East Network och David Lynch Foundation. Transcendental Meditation är en enkel, naturlig och ansträngningslös teknik som utövas 20 minuter två gånger om dagen då man sitter bekvämt med slutna ögon.

Läs hela artikeln här: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-02/muom-tmr013014.php

8-årig pojke lär sig TM – märkbara effekter redan efter en vecka

Följande berättelse är från en ensamstående mamma i Skåne vars 3 barn nyligen lärde sig Transcendental Meditation.

Min åttaårige pojke hade stora problem att fungera i skolan. Hemma var det mycket bråk mellan honom och syskonen och han fick ständiga utbrott. Det var ofta konflikter i skolan med andra elever och lärare. Han hade svårt med sin aggressionskontroll och hade låg frustrationsnivå. I klassrummet var han orolig, hade svårt att koncentrera sig och sitta stilla och störde de andra eleverna.

Precis innan han lärde sig meditera kontaktade skolan mig för de var oroliga och visste inte hur de skulle hantera honom, många elever var rädda för honom. Han hade jättesvårt att somna på kvällarna vilket resulterade i att det gick nästan inte att få upp honom till skolan och han kom nästan alltid för sent. Att han inte fick sin sömn gjorde även att humöret blev ännu sämre.

Continue reading

Snabbare tillväxt av kreativitet och intellektuell prestation hos skolelever

362 taiwanesiska skolbarn delades slumpmässigt in i fyra grupper – en grupp som utövade Transcendental Meditation (TM) och tre kontrollgrupper: i en grupp utövade barnen kontemplation, en grupp en avslappningsteknik och en grupp där eleverna bara tog en tupplur. Efter 6 till tolv månader fann man att TM-gruppen visade betydande förbättring jämfört med de tre kontrollgrupperna i 6 olika mått på intellektuell förmåga.  Det var en genomgående skillnad betydande skillnad jämfört med kontrollgrupperna:  p=0,000 000 0008.

TM-gruppen hade också en signifikant minskning av stressymptom.

Referens:  Intelligence  29: 419-440, 2001.

Högre IQ hos högskolestuderande i USA

Universitetsstuderande som utövade Maharishis Transcendental Meditation och TM-Sidhi- programmet hade ett signifikant högre IQ, något som inte var att förvänta sig då de studerande var äldre än 18 år. En kontrollgrupp visade ingen ökning.  Skillnaden mellan TM-gruppen och kontrollgruppen hade ett p-värde på mindre än 0,0001.

Referens: Personality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991.

 

Förbättrade studieresultat

Gymnasieelever som utövade Transcendental Meditation två gånger om dagen som en del i skolarbetet presterade avsevärt högre poäng på matematik prov (p < .001) och språk (engelska) (p > .005) inom tre månader efter att ha lärt sig TM, jämfört med en kontrollgrupp.

 


Referens: 
Utbildning 131: 556-564, 2011.

 

Ökad intelligens bland studerande i Kambodja

Denna studie utfördes på kambodjanska studerande under ett år av kompletterande studier till college. De studerande som utövade Transcendental Meditation visade en signifikant ökning på ett intelligenstest efter tre månader, jämfört med andra elever som tjänade som kontrollgrupp (p=.001)

 

Referens: Higher Education Research and Development 15: 73–82, 1995.

Minskad sömnighet hos universitetsstuderande

E38-Decreased-Sleepiness-250x176Universitetsstuderande, som lärt sig Transcendental Meditation, rapporterade påtagligt minskad sömnighet under dagen efter 10 veckors utövande av tekniken, till skillnad från en kontrollgrupp (p<.001).

TM-gruppen visade också en större integration av hjärnfunktionen och snabbare tillvänjning till stressande stimuli.


Referens
: International Journal of Psychophysiology 71: 170-176, 2009.