7 fakta du bör veta om att transcendera och TM-tekniken

Allt du behöver veta för att bedöma möjligheterna och få en tydlig bild om hur man uppnår denna erfarenhet av att transcendera – klicka få en punkt för att se mer information om den:

 1. Har i århundranden beskrivits som den högsta möjliga mänskliga erfarenheten, helt nödvändig för full utveckling av vår mänskliga potential.
  Transcendering har fascinerat mänskligheten sedan tidernas begynnelse, därför att själva erfarenheten är en källa till glädje och resulterar i utomordentligt goda effekter. Men genom århundradena har den systematiska tekniken att uppleva det gått förlorad. Nu när denna metod har återupptäckts med Transcendental Meditation, kan den moderna forskningen på människans kropp och hjärna bekräfta att denna erfarenhet uppfyller det som man förväntat sig. Läs mer.
 2. Den verkliga erfarenheten av att vara sig själv.
  Från det ögonblick då vi vaknar upp tills vi återgår till omedveten sömn är vår uppmärksamhet ständigt riktat bort från självet mot någonting utanför, någonting som vi förnimmer, gör eller tänker.
  Att transcendera är ett tillstånd utan där sinnet kommer hem, ett tillstånd där vi inte ser någonting, inte gör någonting, inte tänker, ett tillstånd av rent varande, att vara sig själv. Läs mer.
 3. Kan bara uppnås på ett fullständigt naturligt och ansträngningslöst sätt.
  Transcendering är en erfarenhet då sinnet ”transcenderar” (=går bortom) de finaste tankeimpulserna och når ett tillstånd av fullständig inre stillhet – rent medvetande. Det är ett tillstånd utan perception eller tankeverksamhet, men med full medvetenhet.
  Läs mer.
 4. Djup vila = upplösning av vår djupast rotade stress
  I århundraden har människor associerat transcendering med ett tillstånd av djup inre lycka och frid, en mycket glädjefylld erfarenhet. Idag kan detta lätt mätas objektivt. Stresshormoner, som kortisol och plasma lactat minskar signifikant under TM-utövande, medan serotonin, ”lyckohormonet”, ökar. Läs mer.
 5. Känslan av djup inre lycka och frid.
  I århundraden har människor associerat transcendering med ett tillstånd av djup inre lycka och frid, en mycket glädjefylld erfarenhet. Idag kan detta lätt mätas objektivt. Stresshormoner, som kortisol och plasma lactat minskar signifikant under TM-utövande, medan serotonin, ”lyckohormonet”, ökar. Läs mer.
 6. Upplevelsen av vår sanna natur.
  De forntida texterna beskriver det individuella mänskliga medvetandet såsom en våg på en ocean av universellt medvetande. Transcendering är en erfarenhet som kan liknas vid att den här vågen upplever sig själv som ett med oceanen och dess obegränsade sanna natur. Transcendering får sinnet att erfara sin egen gränslösa natur. Där finns egenskaper som obegränsad kreativitet, intelligens, kärlek, sällhet och frid. Läs mer.
 7. Utvecklar vår hjärnas fulla potential.
  Transcendering är i grunden en erfarenhet av förening med källan till allt som finns till… och detta har direkt mätbara effekter på hjärnan. Hjärnan börjar utvecklas i sin helhet, inklusive dess hittills outnyttjade potential, och den börjar fungera som en total samordnad helhet (registreras som EEG- koherens). Läs mer.