5. Känslan av djup inre lycka och frid

De forntida texterna beskriver en av egenskaper hos det transcendentala som ren sällhet. Sinnet dras till denna erfarenhet därför att det ständigt söker efter lycka, som i realiteten betyder att det strävar efter att komma hem. Det är därför som den ansträngningslösa och naturliga processen att uppnå detta tillstånd fungerar bäst.

Ju längre tidsperiod som TM-utövande pågått desto mer permanenta blir dessa förändringar av stresshormoner resp. serotoninproduktion, även utanför meditationen. Detta är en av orsakerna till de påtagliga förbättringar man funnit efter en längre tid av regelbundet TM-utövande. Kroniskt höga nivåer av stresshormoner skadar nervsystemet. Höga nivåer av t ex kortisol är en bidragande orsaker till diabetes 2, medan höga nivåer av plasma lactat är kopplat till hypertension.

Låga nivåer av serotonin anses nu kunna vara kopplade till en hel del hälsoproblem, bl a depression, ångest, migrän, Alzheimers, sömnsvårigheter (källa WebMD). Mediciner som reglerar serotoninnivåerna kan temporärt minska symptomen, men kan inte komma åt själva grundorsaken. Stress anses ofta vara den främsta orsaken till minskad serotoninproduktion.

cortisol serotonin

I stort sett skapar det normala funktionssättet för det mänskliga nervsystemet en frisk och lycklig människa. Stress blockerar nervsystemets normala funktion, medan transcendering undanröjer blockeringarna.