4. Sedan 1958 har TM lärts ut till 6 miljoner människor

Sedan Maharishi Mahesh Yogi började ge ut kunskapen om Transcendental Meditation år 1958 har fler än 6 miljoner människor inom olika kulturer och religioner lärt sig tekniken, i Sverige ca 90.000 personer.