3. Kan bara uppnås på ett fullständigt naturligt och ansträngningslöst sätt

Transcendering är en erfarenhet då sinnet ”transcenderar” (=går bortom) de finaste tankeimpulserna och når ett tillstånd av fullständig inre stillhet – rent medvetande. Det är ett tillstånd utan perception eller tankeverksamhet, men med full medvetenhet.

Att uppnå detta tillstånd låter inte lätt. Har du någonsin försökt få sinnet i ett tillstånd av fullständig stillhet?  Har du försökt att inte tänka? Ju mer vi försöker att inte tänka, desto mer håller vi sinnet aktivt och faktiskt hindrar det från att nå tillståndet av fullständig inre stillhet.

Det är här som vi tagit miste. Under de senaste århundradena har den naturliga och ansträngningslösa metoden ”meditation” gått förlorad. Meditation har ansetts vara en form av kontroll av sinnet, som har en benägenhet att vandra från tanke till tanke. På så sätt har meditation blivit något svårt, som krävt långvarig disciplinerad övning innan resultat kunde förväntas.

Maharishi Mahesh Yogis budskap var att den verkliga meditationen använder sig av sinnets natur i stället för att gå emot denna. Att transcendera är för sinnet som att komma hem. Det är den mest glädjefyllda erfarenhet som sinnet någonsin kan ha, och sinnet dras till den som en magnet. Vi behöver inte tvinga sinnet att gå till sitt hem, det vill inget hellre. Det vet intuitivt hur det ska komma dit. Allt vi behöver göra är att föra sinnet i rätt riktning och sedan låta det gå sin egen väg, fullständigt naturligt och ansträngningslöst. Maharishi strukturerade exakt rätt metod för att aktivera denna naturliga process genom sin tekniken.

Naturligtvis kan erfarenheterna variera från meditation till meditation, men även om man har mycket tankar och mycket lite stillhet, så har Transcendental Meditation alltid en positiv inverkan på kropp och sinne.

När man utövar andra meditationstekniker, som vanligtvis innebär någon form av kontroll, kan det ibland hända att sinnet blir så trött av begränsningarna som det påtvingas att det släpper kontrollen. I det ögonblicket kan denna naturliga process aktiveras och man kan då transcendera. När detta sker, kommer sinnet emellertid att vara så utmattat av sitt kämpande att erfarenheten vanligtvis inte blir så klar. Det är betydligt effektivare, och mycket mera glädjefyllt, att aktivera den naturliga processen från början. Ett tillstånd av total inre stillhet kan bara uppnås genom en fullständigt naturlig process.