Transcendental Meditation minskar stress och utbrändhet hos lärare visar ny forskning

En ny studie, som publicerades i The Permanente Journal (vol.18, nr 1), visar att tekniken Transcendental Meditation i hög grad minskar stress och utbrändhet hos lärare och övrig skolpersonal.

Man har tidigare observerat att stress och utbrändhet är stora problem på många arbetsplatser, och i synnerhet är lärare ofta utsatta för stress. Utbrändhet och missnöje med arbetet har man funnit vara bidragande orsaker till lägre prestanda och högre sjukfrånvaro.

Med denna nya studie avsåg man att undersöka om utövandet av tekniken Transcendental Meditation resulterar i lägre psykisk påfrestning och minskad utbrändhet hos lärare och övrig skolpersonal vid Bennington School i Vermont, en speciell internatskola för elever med beteendeproblem.

Enligt Dr. Charles Elder, MD, MPH, huvudförfattare till studien och chefsläkare vid avdelningen för internmedicin vid Kaiser Permanente Northwest, är resultaten av denna slumpmässigt kontrollerade studie mycket betydelsefulla. Den visar att Transcendental Meditation är ett effektivt verktyg mot stress för lärare och andra anställda inom skolan. Den fyra månader långa studien visade anmärkningsvärda resultat vad gäller minskning av stress, emotionell utmattning kopplad till utbrändhet och ångestsymptom för dem som praktiserade Transcendental Meditation, jämfört med en kontrollgrupp.

Utbrändhet och andra psykologiska faktorer har kopplats till sämre hälsa, övervikt och högt blodtryck, vilka samtliga bidrar till hjärt-kärlsjukdomar. Tidigare medicinsk forskning har visat att utövande av tekniken Transcendental Meditation är effektivt för att minska riskfaktorer för hjärt-kärl-sjukdomar.

Studien inkluderade 40 lärare och övrig skolpersonal som slumpmässigt valdes ut för att lära sig Transcendental Meditation (TM).  En grupp som var tänkt att lära sig senare valdes som kontrollgrupp. Samtaliga deltagarna i TM-gruppen mediterade minst en gång om dagen. Av dessa mediterade 56% regelbundet hemma två gånger om dagen.

Det här är första gången som man undersöker effekterna av Transcendental Meditation då det gäller utbrändhet hos lärare och övrig skolpersonal. Tidigare publicerade studier har visat positiva resultat då det gäller bland annat förbättring av studieresultat och psykologisk oro.

Studien sponsrades av Nine East Network och David Lynch Foundation. Transcendental Meditation är en enkel, naturlig och ansträngningslös teknik som utövas 20 minuter två gånger om dagen då man sitter bekvämt med slutna ögon.

Läs hela artikeln här: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-02/muom-tmr013014.php