8-årig pojke lär sig TM – märkbara effekter redan efter en vecka

Följande berättelse är från en ensamstående mamma i Skåne vars 3 barn nyligen lärde sig Transcendental Meditation.

Min åttaårige pojke hade stora problem att fungera i skolan. Hemma var det mycket bråk mellan honom och syskonen och han fick ständiga utbrott. Det var ofta konflikter i skolan med andra elever och lärare. Han hade svårt med sin aggressionskontroll och hade låg frustrationsnivå. I klassrummet var han orolig, hade svårt att koncentrera sig och sitta stilla och störde de andra eleverna.

Precis innan han lärde sig meditera kontaktade skolan mig för de var oroliga och visste inte hur de skulle hantera honom, många elever var rädda för honom. Han hade jättesvårt att somna på kvällarna vilket resulterade i att det gick nästan inte att få upp honom till skolan och han kom nästan alltid för sent. Att han inte fick sin sömn gjorde även att humöret blev ännu sämre.

Continue reading