Snabbare tillväxt av kreativitet och intellektuell prestation hos skolelever

362 taiwanesiska skolbarn delades slumpmässigt in i fyra grupper – en grupp som utövade Transcendental Meditation (TM) och tre kontrollgrupper: i en grupp utövade barnen kontemplation, en grupp en avslappningsteknik och en grupp där eleverna bara tog en tupplur. Efter 6 till tolv månader fann man att TM-gruppen visade betydande förbättring jämfört med de tre kontrollgrupperna i 6 olika mått på intellektuell förmåga.  Det var en genomgående skillnad betydande skillnad jämfört med kontrollgrupperna:  p=0,000 000 0008.

TM-gruppen hade också en signifikant minskning av stressymptom.

Referens:  Intelligence  29: 419-440, 2001.