Högre IQ hos högskolestuderande i USA

Universitetsstuderande som utövade Maharishis Transcendental Meditation och TM-Sidhi- programmet hade ett signifikant högre IQ, något som inte var att förvänta sig då de studerande var äldre än 18 år. En kontrollgrupp visade ingen ökning.  Skillnaden mellan TM-gruppen och kontrollgruppen hade ett p-värde på mindre än 0,0001.

Referens: Personality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991.