Snabbare matematisk problemlösning

De elever som fick lära sig Transcendental Meditation kunde efter bara 40 dagar lösa matematiska problem snabbare jämfört med en slumpmässigt utvald kontrollgrupp som fick sitta med enbart slutna ögon två gånger om dagen.

 

 

Referens: Scientific Research on the Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 385–392, 1977.