Ökad självaktning

Gynasieelever med inlärningssvårigheter som lärde sig TM-tekniken visade ökat självaktning, en bättre syn på sig själva, i motsats till de elever som deltog i en kontrollgrupp som fick rådgivning.

Referens: Dissertation Abstracts International, 38 (6): 3351A, 1977.