Ökat välbefinnande

Studerande som lärt sig TM-Sidhi-programmet visade en ökning av välbefinnande efter en period av nio månader.

Studien grundar sig på en enkät gjord av oberoende intervjuare.

 


Referens:
 Modern Science and Vedic Science 1: 471-487, 1987.