Ökat självförtroende hos gymnasieelever

Gymnasieelever som lärde sig Transcendental Meditation visade ett ökat självförtroende efter 14 veckor, jämfört med elever i en kontrollgrupp.
Referens: Dissertation Abstracts International, 38 (7): 3372B-3373B, 1978.