Minskad sömnighet hos universitetsstuderande

E38-Decreased-Sleepiness-250x176Universitetsstuderande, som lärt sig Transcendental Meditation, rapporterade påtagligt minskad sömnighet under dagen efter 10 veckors utövande av tekniken, till skillnad från en kontrollgrupp (p<.001).

TM-gruppen visade också en större integration av hjärnfunktionen och snabbare tillvänjning till stressande stimuli.


Referens
: International Journal of Psychophysiology 71: 170-176, 2009.