Mindre stress

Universitetsstuderande som lärt sig Transcendental Meditation hade minskad stress efter 10 veckors praktiserande, till skillnad från ökad stress bland studerande som utvalts slumpmässigt. Minskad stress uppmättes som en fysiologisk snabbare tillvänjning vid den stressande stimulansen av ett högt ljud. TM-gruppen visade också en ökad integration av hjärnans funktion samt minskad trötthet jämfört med kontrollgruppen.

Referens: International Journal of Psychophysiology 71: 170-176, 2009.