Effektiv inlärning av nya begrepp

Universitetsstuderande som utövade Transcendental Meditation och TM-Sidhi-programmet visade markant ökad förmåga att lära sig nya begrepp jämfört med en matchad kontrollgrupp av studerande från samma universitet.

 

 

Referens: International Journal of Neuroscience 15: 151-157, 1981.