Ökad kreativitet

Studerande som lärt sig TM-Sidhi-programmet visade efter nio månader en ökning av kreativitet, definierad som originalitet och spontanitet. Utvärdering gjordes av oberoende intervjuare och avsåg att få fram de upplevelser som uppskattas mest i livet.

Referens: Modern Science and Vedic Science  1: 471-487, 1987.