Maharishi Friskola i England får fullt statligt stöd

Maharishiskolan i Skelmersdale, Lancashire, som varit verksam i 25 år, tillämpar sedan länge Medvetandebaserad Utbildning (MBU), d.v.s använder TM på daglig basis för att skapa balans i elevernas fysiologi. Nu har skolan av Utbildningsdepartementet blivit erkänd som friskola, d.v.s. får fullt statligt stöd. Skolan har fått enormt erkännande vid den inspektion som regeringen genomfört. Skolan ligger bland de främsta i Lancashire, men också bland de 2,5 % av alla skolor i landet. Så har det varit sedan skolan startade.

School students with teacher Continue reading