2. En teknik – ingen religion eller sätt att leva

Att lära sig TM kräver ingen förändring av livsstil eller religion. Det är en rent praktisk teknik som praktiseras i alla kulturer och religioner och som berikar alla områden i livet. Människor som lär sig TM brukar tycka att de får en större förståelse för sin egen kultur och religion.

Det finns inga regler om livsstilsförändring när man lär sig TM. Det betyder inte att inga förändringar kommer att ske. Många människor tycker att de mer och mer börjar lära sig att lyssna till sin egen kropp. Man kanske helt naturligt blir mindre benägen att röka, dricka eller använda droger när man lärt sig TM.