yvonne lagrosen”Med mångårig erfarenhet som forskare, universitetslärare och förälder så ser jag att TM kan bidra till ökad vakenhet, minskad stress och större intresse för lärandet.” – Yvonne Lagrosen, docent i kvalitetsutveckling

Läs fler uttalanden på Referenser
.

 

Transcendental Meditation – en praktisk metod för
Stressfri skola

Transcendental Meditation (TM) ger ett unikt medvetandetillstånd, transcendentalt medvetande. TM skapar en harmonisk skolmiljö med ökad glädje och bättre studieresultat. Flera hundra skolor världen över använder TM och hundratals vetenskapliga studier bekräftar resultaten. Därför ger regeringar i flera länder sitt stöd för att införa TM i skolan.

Läs framgångar om TM i utbildningen.

 1. Har i århundranden beskrivits som den högsta mänskliga erfarenheten, helt nödvändig för full utveckling av vår mänskliga potential.
  Transcendering har länge fascinerat mänskligheten, därför att själva erfarenheten är en källa till glädje och resulterar i utomordentligt goda effekter. Men genom århundradena har den systematiska tekniken att uppleva det gått förlorad. Nu när denna metod har återupptäckts med Transcendental Meditation, kan den moderna forskningen bekräfta att TM-tekniken ger en mängd goda effekter. Läs mer.
 2. Den verkliga erfarenheten av att vara sig själv.
  Från det ögonblick då vi vaknar upp tills vi återgår till omedveten sömn är vår uppmärksamhet ständigt riktat bort från självet mot någonting utanför, någonting som vi förnimmer, gör eller tänker.
  När vi transcenderar kommer sinnet till ett tillstånd där vi inte ser någonting, inte gör någonting, inte tänker, ett tillstånd av rent varande, att vara sig själv. Läs mer.
 3. Kan bara uppnås på ett fullständigt naturligt och ansträngningslöst sätt.
  Transcendering är en erfarenhet då sinnet ”transcenderar” (=går bortom) de finaste tankeimpulserna och når ett tillstånd av fullständig inre stillhet – rent medvetande. Det är ett tillstånd utan perception eller tankeverksamhet, men med full medvetenhet.
  Läs mer.
 4. Djup vila = upplösning av vår djupast rotade stress.
  Det effektivaste sättet att neutralisera stress är det naturligaste sättet. Vi behöver inte göra någonting. Kroppen kommer automatiskt att lösa upp ackumulerade spänningar när den når ett tillstånd av avslappning, när den får vila. Vilan under TM är mycket djupare än vilan som kan uppnås under vanlig avslappning, så att vår djupaste stress kan lösas upp, även traumatisk stress, den sortens stress som åratal av sömn inte rår på. Läs mer.
 5. Känslan av djup inre lycka och frid.
  I århundraden har människor associerat transcendering med ett tillstånd av djup inre lycka och frid, en mycket glädjefylld erfarenhet. Idag kan detta lätt mätas objektivt. Stresshormoner, som kortisol och plasma lactat minskar signifikant under TM-utövande, medan serotonin, ”lyckohormonet”, ökar. Läs mer.
 6. Upplevelsen av vår sanna natur.
  De forntida texterna beskriver det individuella mänskliga medvetandet såsom en våg på en ocean av universellt medvetande. Transcendering är en erfarenhet som kan liknas vid att den här vågen upplever sig själv som ett med oceanen och dess obegränsade sanna natur. Transcendering får sinnet att erfara sin egen gränslösa natur. Där finns egenskaper som obegränsad kreativitet, intelligens, kärlek, sällhet och frid. Läs mer.
 7. Utvecklar vår hjärnas fulla potential.
  Transcendering är i grunden en erfarenhet av förening med källan till allt som finns till… och detta har direkt mätbara effekter på hjärnan. Hjärnan börjar utvecklas i sin helhet, inklusive dess hittills outnyttjade potential, och den börjar fungera som en total samordnad helhet (registreras som EEG- koherens). Läs mer.
 1. Transcendental Meditation, TM, är en unik metod för att transcendera.
  När vi tänker på ”meditation” idag, tänker de flesta på en form av kontroll av sinnet, att försöka få tyst på tankarna. TM är emellertid en återupptäckt av den mest naturliga metoden för sinnet – att transcendera utan ansträngning. Mer än 40 år av jämförande forskning har visat att det naturliga sättet är mycket effektivare än andra meditationstekniker. Läs mer.
 2. Att lära sig TM kräver ingen förändring av livsstil eller religion.
  Det är en rent praktisk och enkel teknik. Att transcendera är något som kan praktiseras inom alla kulturer och religioner. Och genom att transcendera blir vi bara mer oss själva. Läs mer.
 3. Enkelt, behagligt och effektivt: alla kan lära sig det. Resultat redan från början.
  Var och en som kan tänka kan lära sig TM – en framgångsrik metod med omedelbara resultat. Det krävs ingen övning, det är bara frågan om en process som sätts igång och resten sker automatiskt. TM-utövande kräver inga speciella ställningar, man bara sitter bekvämt på en stol. Läs mer.
 4. Sedan 1958 har TM lärts ut till 6 miljoner människor
  Sedan Maharishi Mahesh Yogi började ge ut kunskapen om Transcendental Meditation år 1958 har fler än 6 miljoner människor inom olika kulturer och religioner lärt sig tekniken, i Sverige ca 90.000.
 5. Stöds av regeringar, kända personer, pressen, forskare och läkare.
  Fler och fler regeringar stöder användning av TM i offentliga institutioner, särkskilt inom utbildning. Även en hel del kända personer som utövar TM ger ekonomiskt stöd och tusentals positiva artiklar har publicerats i internationella tidningar och tidskrifter. Forskare och läkare stödjer TM på grund av omfattande studier som bekräftar effekterna. Läs mer.
 6. Undervisning av utbildad personal.
  Även om TM är en enkel, ansträngningslös och automatisk teknik kräver den naturligtvis personlig vägledning eftersom alla människor är olika. Man behöver få instruktion om hur man sätter igång processen, men det finns dessutom möjlighet till uppföljning. Kunskapen om hur man transcenderar gick förlorad eftersom det inte funnits några lärare som kunde ge korrekt vägledning. I hela världen är nu ca 40.000 lärare utbildade i TM-tekniken och är en del av en ideell organisation. Läs mer.
 7. Vetenskapligt bekräftat: mer än 600 studier.
  Under de senaste 40 åren har mer än 600 studier utförda vid 250 universitet och forskningsinstitut i 23 länder, bekräftat effekterna av TM-tekniken. Mer än 30 studier visar på förbättringar inom utbildningen. Läs mer.